Naše  firma vyhrála výběrové řizený od 5.2. 2020.Bulana spol. s.r.o.                                                                                                Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1. 6. 2021. Společenství vlastníků  domu  v Novém Jičíně, Purkyňova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Naše firma vyhrála výběrové řízený od 1. 6. 2021. Společenství vlastníků jednotek domu  v Novém Jičíně, Nádražní                 Naše firma vyhrála výběrové řízený od 14. 8. 2021. ve firme Control spol. s r.o.                                                                              Naše firma vyhrála výběrové řízený od 18. 9. 2021. ve firme     Salon art-ego hair excellent                                                 Naše  firma vyhrála výběrové řizený od 28.10. 2021.  Msgr .Šrámka   v Novém Jičíně                                                           Naše  firma vyhrála výběrové řizený od 2.12. 2021 . Společenství vlastníků  domu v Novém Jičíně  Za Korunou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Naše  firma vyhrála výběrové řizený od 1.1. 2022 . Společenství vlastníků jednotek domu v Novém Jičíně   Dlouhá                Naše  firma vyhrála výběrové řizený od 1.1. 2022 . Mevap Real. s.r.o   v Novém Jičíně                                                                                                                                                                                                                                                                            Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.1. 2022 . Společenství vlastníků  domu v Novém Jičíně Zborovská                                                                                                                                                                                                                                            Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.4. 2022 . Společenství vlastníků jednotek domu v Novém Jičíně  Luční                                                                                                                                                                                                                                    Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.4. 2022 . Společenství vlastníků  domu v Novém Jičíně  Mendelova                                                                                                                                                                                                                                                        Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.5. 2022 . Společenství vlastníků domu v Novém Jičíně  Pod Lipami                                                                                                                                                                                                                                       Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.5. 2022 . Společenství vlastníků jednotek domu v Novém Jičíně Hřbitovní                                                                                                                                                                                                                                          Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.5. 2022 . Společenství vlastníků  domu v Novém Jičíně Máchova                                                                                                                                                                                                                                              Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.6. 2022 . Společenství vlastníků  domu v Novém Jičíně Na lani                           Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.7. 2022 . Společenství vlastníků domu v Nový  Jičíně  Žišková                                Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 1.10. 2022 . Společenství vlastníků jednotek domu v Nový Jičíně  Bezručova                                                                                                                                                                                                                          Naše  firma vyhrála výběrové řízený od 7.10. 2022 . Společenství vlastníků jednotek domu v Nový Jičíně Dlouhá